Behandelinformatie

Urine inleveren

 Urine inleveren

Heeft u klachten die zouden kunnen wijzen op een blaasontsteking of heeft uw huisarts of doktersassistente u verzocht urine te komen brengen, dan kunt u een portie verse (ochtend)urine inleveren bij de balie van de praktijk.

De assistente zal u vragen om een formulier in te vullen of u kunt dit hier al printen.

U kunt uw potje met urine tot 10:30 uur bij ons inleveren.

 • de urine dient opgevangen te worden in een schoon potje (eventueel kunt u schone potjes verkrijgen bij de balie)
 • de urine moet minimaal 2 uur in de blaas hebben gezeten, bij voorkeur de eerste plas van de ochtend.
 • de urine mag niet ouder dan 3 uur zijn en dient tot inleveren bij voorkeur bewaard te worden in de koelkast.

Voor de uitslag kunt u eind van de morgen contact opnemen met de assistente. In sommige gevallen is het noodzakelijk urine naar het laboratorium voor infectieziekten te sturen om een kweek te maken. U kunt dan 3 tot 4 dagen later bij de assistente informeren naar de uitslag.

 

Een eventueel voorgeschreven antibioticakuur kunt u op dezelfde dag afhalen bij uw apotheek.

 

Preventief onderzoek

Regelmatig bereiken ons verzoeken voor een zogenoemd preventief medisch onderzoek. 

Hiermee wordt dan bedoeld een algemeen lichamelijk onderzoek ter vroege opsporing van aandoeningen die men in het algemeen niet gauw bij zichzelf waarneemt, maar waarvan het belangrijk kan zijn ze vroeg te ontdekken. 
Voor het vroegtijdig opsporen van aandoeningen aan hart en bloedvaten kan dit erg waardevol zijn. 

We willen er echter op wijzen dat een dergelijk onderzoek maar beperkte waarde heeft waar het gaat om andere ziektes of aandoeningen. 
Uw arts kan u daar meer over vertellen. 

Onder standaard onderzoek verstaan wij: 
Uitgebreid lichamelijk onderzoek inclusief inwendig onderzoek en borstonderzoek (als gewenst) 
Laboratorium onderzoek: Urine/suiker/cholesterol/bloedbezinking en onderzoek naar bloedarmoede 
ECG (hartfilmpje) 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht bij de assistente. Uiteraard kan ook uw huisarts u meer informatie verstrekken.

 

Oogspreekuur

U heeft een afspraak gemaakt voor een oogonderzoek. Wij zullen u in het kort toelichten wat u daarvan kunt verwachten. De huisartsen die het oogonderzoek verrichten zijn dhr Nicolaes en mevr Romans. Zij hebben  een speciale opleiding gevolgd in het onderzoek van de ogen. Bij een oogonderzoek wordt er onder andere gekeken naar het zien, de lens van het oog (staar), het netvlies en wordt de oogdruk gemeten.   Het oogonderzoek is bedoeld om te onderzoeken of uw oogprobleem:

 • ernstig is. In dat geval wordt u verwezen naar de oogarts. Als het nodig is maakt de huisarts zelf een afspraak voor u, zodat u niet lang op een afspraak hoeft te wachten.
 • niet ernstig is. De huisarts behandelt/controleert het oog dan zelf of adviseert u te zijner tijd eens naar de oogarts te gaan.
 • alleen maar een ‘bril’ probleem is. Na het hele oog te hebben nagekeken verwijst de huisarts u dan naar de opticien.
Waar moet u rekening mee houden:
 • U moet altijd uw bril of lenzen meenemen. Het eerste gedeelte van het oogonderzoek bestaat namelijk uit het meten/controleren van het ‘zien’ in de verte. Hiervoor hebt u uw bril/lenzen nodig.
 • Vervolgens worden uw ogen gedruppeld met een middel dat de pupil wijder maakt. De huisarts kan dan uw oog beter onderzoeken. U gaat hierdoor wazig zien. Het is dan ook verstandig, dat u niet zelf aan het verkeer deelneemt nadat u bent onderzocht. De werking van deze druppels houdt maximaal 5 uur aan.
 • Een oogonderzoek duurt gemiddeld 30 minuten duurt. Hiervan ziin ongeveer 10 minuten wachttijd om de oogdruppels te laten inwerken .
  Mochten er vooraf nog vragen zijn kunt u altijd even bellen (046-4374110) met de assistente of overleggen met de eigen huisarts.  

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuringen voor 75-plussers

Voor automobilisten van 75 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf jaar een medische keuring verplicht. De huisartsen van Beek, Neerbeek en Spaubeek bieden deze ouderen goedkope rijbewijskeuringen aan. De kosten bedragen 40 euro incl. BTW.

Voor de rijbewijskeuring bij de huisartsen GCN kan men zich aanmelden op tel. 046-4374110.

 

Voordat men naar de keuring komt, moet men eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring formulier halen en invullen. Verder moet naar de keuring een beetje urine en een lijstje met gebruikte medicijnen worden meegebracht. Een tip is om voor de keuring door de opticien de bril te laten controleren. Geadviseerd wordt om ongeveer drie maanden voor het rijbewijs afloopt een afspraak voor een keuring te maken.

 

Vaak is het ook lastig om een dokter te vinden die de keuring wil doen. Daarom worden door alle huisartsen van de gemeente Beek deze goedkopere rijbewijskeuringen aangeboden.

 

Wilsverklaring

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast. U kunt bijvoorbeeld aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. Voorbeelden zijn reanimatie en het toedienen van voedsel of medicatie. Een wilsverklaring is voor situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts.

Wat leg ik vast in een wilsverklaring?

In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, bijvoorbeeld:

 • Behandelverbod 
  Bij een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u weigert medische behandelingen te ondergaan. Bijvoorbeeld als u in coma ligt of als u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent. Bij een behandelverbod verbiedt u ook dat u voedsel en vocht krijgt toegediend.
 • Euthanasieverklaring 
  In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. U geeft aan in welke situatie er in uw ogen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
 • Verklaring niet-reanimeren 
  In een verklaring niet-reanimeren legt u vast dat u niet gereanimeerd wilt worden. U kunt hiervoor ook een niet-reanimerenpenning aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

Wilsverklaring opstellen en bespreken

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen of u kunt een standaardwilsverklaring gebruiken. Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw (huis)arts. Uw arts weet dan wat u wilt en u weet wat uw arts voor u kan betekenen. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

Op tijd praten over wensen

Het is van belang dat u op tijd het gesprek over uw levenseinde en uw eventuele wensen aangaat. En dat u uw wensen vastlegt in een wilsverklaring. Dit gesprek kunt u met naasten voeren, maar ook met uw zorgverlener of arts. Door op tijd over uw vragen, verwachtingen en wensen te praten, kunt u voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u gewild had. In de brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ van de artsenorganisatie KNMG leest u wat er in zo’n gesprek aan de orde moet komen.

Inhoud wilsverklaring

In een wilsverklaring staan uw persoonlijke gegevens en wensen rondom uw behandeling of levenseinde. Er zijn geen regels voor hoe u deze wensen moet verwoorden. De volgende gegevens moeten in ieder geval in uw wilsverklaring staan:

 • achternaam;
 • voornamen voluit;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats.

Verder bent u verplicht aan het eind van het document de datum en uw handtekening te zetten.

Standaard wilsverklaringen

Bij verschillende patiënten- en belangenverenigingen kunt u voorbeelden van standaard wilsverklaringen krijgen. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ vindt u meer informatie over organisaties die standaard wilsverklaringen aanbieden.

Een wilsverklaring die u zelf heeft opgesteld, heeft vaak de voorkeur boven een standaard wilsverklaring. Bij uw eigen wilsverklaring is het voor de arts namelijk duidelijker dat het om uw eigen wens gaat.

Geldigheid wilsverklaring

In principe blijft uw wilsverklaring altijd geldig. Zorg wel dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw verklaring staat. Bij een te oude wilsverklaring kan uw arts namelijk gaan twijfelen. Als u van mening verandert, kunt u een nieuwe wilsverklaring opstellen of uw oude wilsverklaring aanpassen.

Wilsonbekwaam

Iemand is wilsonbekwaam als hij:

 • de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen;
 • niet in staat is om zelf een besluit te nemen;
 • de gevolgen van een besluit niet kan overzien.

U bent dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als u bewusteloos bent. Of als u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt. Anderen bepalen dan hoe u behandeld zult worden.

In uw wilsverklaring kunt u een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemen. Deze persoon beslist wat er gebeurt als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen.

Geen wilsverklaring

Heeft u niet vastgelegd wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kunt beslissen? En heeft u hiervoor geen vertegenwoordiger aangewezen? Dan vraagt de hulpverlener een naaste om een besluit te nemen. Allereerst de echtgenoot of partner, anders een ouder, kind, broer of zus. Als niemand de rol van vertegenwoordiger op zich wil of kan nemen, beslist de hulpverlener zelf.

Een verzoek om euthanasie kunt u als patiënt alleen zelf doen.

https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#home/a188409w238253p194314/